ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 02-432-6101-5 ต่อ 1220, 086-375-2731

เว็บไซต์ : http://rpucon.rpu.ac.th

Line ID : 0863752731

โทรสาร : 02-432-6107

E-mail : rpuconference@rpu.ac.th